1. علیرضا آزاد , تکتم آزاد , تأثیر الهیات فلسفی مسلمانان بر رنسانس عقلی اروپاییان , تعامل های جهان اسلام و غرب تا عصر رنسانس , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
  2. محمد کافی , علیرضا آزاد , تعامل اسلام و ایران در فنون کشاورزی و علوم گیاهی , تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۱۷
  3. علیرضا آزاد , رد سید حیدر آملی بر آراء ابن عربی در باب ختم ولایت , کنگره ملی علامه سیدحیدر آملی , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۸/۲۹
  4. علیرضا آزاد , گندم در معارف دینی , اولین همایش علمی - کاربردی گندم , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۰۹