1. ابوالفضل مزینانی , علی علیزاده , علیرضا آزاد , تحلیل گفتمان موضوعی: تلفیقی از رویکرد گفتمانی-تاریخی و تفسیر موضوعی قرآن کریم , Language Related Research- جستارهای زبانی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹
 2. علیرضا آزاد , تکتم آزاد , فاطمه لعل روشن , مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن , فقه و اصول , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۹-۲۸
 3. علیرضا آزاد , احمد واعظی , حسن نقی زاده , نقد روش گرایی از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر , فلسفه و کلام , دوره ( ۹۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۹-۳۰
 4. علیرضا آزاد , مرتضی ایروانی نجفی , علی اسدی اصل , لمحة عن الکسائی و خصائصه القرائیة , مطالعات اسلامی , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۹-۲۷
 5. علیرضا آزاد , تکتم آزاد , اعظم رحمت آبادی , تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفه اروپا در قرون وسطی , آموزه های فلسفه اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۳-۲۳
 6. محمد عربشاهی , علیرضا آزاد , محمود حق بجانب , منشور اخلاق پزشکی در فقه امامیه و حقوق و نقش آن در کاهش تخلفات پزشکی (مطالعه موردی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد) , اخلاق زیستی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۳-۱۴۲
 7. علیرضا آزاد , حسن نقی زاده , جهانگیر مسعودی , حقیقت در حکمت متعالیه ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر , آموزه های فلسفه اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳-۲۱
 8. طاهره رحیم پور ازغدی , علیرضا آزاد , ردی بر آرای مستشرقان درباره منشاء بشری قرآن , پژوهش نامه معارف قرآنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۸۳-۱۰۰
 9. علیرضا آزاد , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن وانگاره های هرمنوتیست های کلاسیک , مطالعات اسلامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۹-۵۰
 10. علیرضا آزاد , جهانگیر مسعودی , بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک , اندیشه نوین دینی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۹-۳۸
 11. سید حسین خاتمی , علیرضا آزاد , نگاهی به کتاب الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه , کتاب ماه دین , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۶۰-۶۶
 12. علیرضا آزاد , نگاهی به رویکرد هرمنوتیکی فضل الرحمان در تفسیر قرآن , پژوهش دینی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۳۱-۱۴۷